time

00/06/03

تصویب بیت کوین در السالوادور ممکن است روند و نرخ حواله را در آمریکای مرکزی تغییر دهد

article-img

بانک مرکزی آمریکا برای ادغام اقتصادی (CABEI) روند و نرخ حواله را به عنوان یکی از جنبه های مهم سیاست اتخاذ شده در مورد بیت کوین در کشور السالوادور معرفی کرده است. به گزارش رویترز ، بانک توسعه منطقه ای انتظار دارد سایر کشورهای آمریکای مرکزی به تاثیر بیت کوین بر هزینه های حواله در السالوادور توجه زیادی داشته باشند.دانته موسی ، رئیس اجرایی CABEI در گفتگو با رویترز اظهار داشت که اگر بیت کوین هزینه قابل توجهی را در بازار حواله کاهش دهد ، کشورهای همسایه مشوق الگوبرداری از السالوادور خواهند بود.