time

00/07/17

بانک مرکزی بریتانیا: ارزهای دیجیتال خطرات محدودی برای بریتانیا دارند

article-img

بانک مرکزی بریتانیا در گزارش جدید خود عنوان کرده است که بازار ارزهای دیجیتال تنها خطر محدودی برای این کشور ایجاد می‌کنند. کمیسیون سیاست‌های مالی این بانک همچنین در گزارش خود نوشته است: «مقررات [حوزه ارزهای دیجیتال] هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی باید به سرعت تنظیم شوند تا از خطراتی که می‌توانند در آینده داشته باشند جلوگیری شود.

منبع