time

00/08/17

یورو دیجیتال باید جذاب باشد اما نباید به تهدیدی برای بانک‌ها بدل شود

article-img

فابیو پانتا اقتصاددان معروف ایتالیایی که عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا  است، می‌گوید: یورو دیجیتال باید یک ابزار پرداخت جذاب باشد، اما طراحی آن نیز باید به گونه‌ای باشد که از تبدیل شدن به منبع ذخیره ارزش جلوگیری کند. او معتقد است یورو دیجیتال باید مکمل پول نقد باشد و نباید اجازه داد که موفقیت آن به تهدیدی برای پول نقد و بانک‌ها تبدیل شود.