time

00/09/03

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی استرالیایی در ارزهای دیجیتال

article-img

صرافی اکسکریپتویی

صندوق سرمایه گذاری رست سوپر در استرالیا به اولین صندوق بازنشستگی استرالیا تبدیل خواهد شد که در ارز های دیجیتال سرمایه گذاری میکند.

 

 

سخنگوی رست سوپر اعلام کرد که :

رست سوپر ارزهای دیجیتال را راهی برای تنوع بخشیدن به پس انداز های اعضای خود می‌داند ولی در حال حاضر در حال تحقیقات گسترده روی ارز های دیجیتال میباشد.

 

و در آینده ای نزدیک روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکند.

 

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی