time

00/09/04

اسنودن و افشای اطلاعات

article-img

صرافی اکسکریپتویی

اسنودن برای افشای اطلاعات از بیت کوین استفاده می‌کند. 

 

 ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سیا برای افشای اطلاعات جاسوسی های گسترده سازمان امنیت آمریکا در سال 2013 از بیت کوین استفاده شده است.

 

 وی چنین اعلام که هزینه سرور های که برای افشای اطلاعات را با بیت کوین پرداخت کرده است.