time

00/09/11

یک نهنگ تازه وارد شیبا اینو 38 میلیون دلار از این ارز را خرید

article-img

صرافی اکسکریپتویی

 

یک نهنگ جدید شیبا اینو پس از خرید 38 میلیون دلار از توکن شیبا اینو در شبکه ظاهر شد.

 

این نهنگ تازه وارد شب گذشته 850 میلیارد از توکن شیبا را در محدوده قیمتی 0.000048 دلار خریداری کرد.

 

البطه خرید این نهنگ تاثیری بر روی قیمت شیبا نگذاشت و شیبا روند سقوطی خود را ادامه داد و حدود 5 درصد با کاهش قیمت رو به رو شد و قیمت این ارز به محدوده 0.000046 دلار رسید.