time

00/09/28

بانک مرکزی هند از ممنوعیت رمز ارزها حمایت می‌کند.

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

بانک مرکزی هند با شاره با توجه به این که ممنوعیت جزعی ارزهای دیجیتال کارساز نخواهد بود علاقه خود را برای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال نشان داد.

 

 

در جلسه اخیر هست مدیره بانک مرکزی که به ریاست فرماندار شاکتیکانتا برگزار شد وی با تکرار موصوع ضد ارزهای دیجیتال تاکید کرد ارزهای دیجتال تهدیدی برای ثبات مالی هند میباشد و برای همه سیستم های ملی مضر هستند، چون بانک مرکزی بر آن ها نظارت نمی‌کند.