time

00/10/02

نهنگ های شیبا اینو 200 میلیون دلار برای خرید های جدید هزینه کردند.

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

با توجه به گزارشات اراعه شده، نهنگ های شیبا اینو برای افزایش دارایی های خود در روز های گذشته حدود 200 میلیون دلار برای خرید شیبا هزینه کرده اند.

 

این خرید ها سبب شده است که دارایی نهنگ های شیبا اینو به بیشتر از 1.8 میلیارد دلار برسد.

 

 

بهای این شت کوین طی این مدت 22درصد رشد داشته است و بزرگ ترین خرید مربوط به یک نهنگ ناشناس بوده است که 8 تریلیون شیبا اینو خریداری کرده است.