time

00/10/08

به نظر کارشناسان حقوقی هند، برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال خیلی دیر شده است.

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

کارشناسان حقوقی هند معتقدند با توجه به این که بانک مرکزی هند خواستار ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال هست ولی برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال خیلی دیر میباشد.

 

به تازگی مجلس کشور هند قطعنامه ای را تایید کرد که در آن اعلام شده است که تمامی ارزهای دیجیتال ممنوع شود.

 

 

با این حال دولت هند با توجه به فشار های زیاد از جانب بانک مرکزی و مجلس ملی، در حال برسی دوباره لایحه ارزهای دیجیتال است.