time

00/10/12

هجوم مقامات نظارتی به صرافی های ارزدیجیتال در هند.

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

 

طبق گزارشات اعلام شده، اداره اطلاعات مالیات مالا و خدمات روز شنبه به دفتر صرافی های ارزدیجیتال در این کشور هجوم آورده اند.

 

 

به گزارش خبر گزاری آنی :حدودا دفتر نیمی از اراعه دهندگان خدمات رمز ارزی در کشور هند مورد جست وجو قرار گرفته شده است و اداره مالیات کالا و خدمات توانسته است که فرارهای بزرگ مالیاتی را در برخی از صرافی ها شناسایی نمایید.

 

 

به گفته همین منبع، این اداره در حال برسی و تحقیق بر رو چند صرافی دیگر هست، نهاد نظارتی توانسته است مقدار حدود 9 میلیون دلار فرار مالیاتی به ثبت برساند.