time

00/10/13

بانک مرکزی هند :ارزهای دیجیتال مستعد تقلب هستند

article-img

صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی

 

 

بانک مرکزی هند، در گزارشی که در هفته گذشته اعلام داشت در بخش ثبات مالی 114 صفحه‌ای، درباره خطرات زیادی که ارزهای دیجیتال برای ثبات مالی کشور ایجاد می‌کند را نوشته است و در این باره ها هشدار داده است.

 

 

این نهاد دولتی اعلام می دارد که ارزهای دیجیتال مستعد تقلب و نوسانات شدید قیمتی و دست کاری بازار می‌باشند و تاکید دارند که خطراتی برای محافظت از مشتری، مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق و مبارزه با تامین مالی تروریسم دارند.