time

00/04/02

ورود بانک مرکزی روآندا به عرصه ارز دیجیتال ملی

article-img

بانک مرکزی روآند که جدیدترین بانک قاره آفریقاست از ورود خود به فضای ارزهای دیجیتال ملی خبر داده است. طبق اعلام یکی از کارکنان این بانک این نهاد مالی در حال بررسی فرایند صدور ارز دیجیتال ملی است. به گفته او، بانک مرکزی روآندا در بررسی‌های خود به جنبه‌های اقتصادی، مالی و فنی مربوط به ارزهای دیجیتال ملی و طرحی برای ایجاد آن می‌پردازد. در این مطالعات همچنان بر تأثیر ارزهای دیجیتال ملی بر سیاست‌های پولی و ثبات مالی رسیدگی می‌شود.