شرایط و ظوابط

ماده1 -اکسکریپتویی تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است و بستری برای خرید و فروش ارز های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین با ریال می باشد و هیچ گونه تبادل و معامله ارزی اعم از خرید و فروش دلار یورو و سایر ارز های کاغذی در این بستر صورت نمی گیرد.

ماده2-تمامی کاربران موظف اند قبل از ثبت نام تمامی مفاد درج شده در این تعهد نامه را مطالعه نموده و درصورت پذیرش در وبسایت اکسکریپتویی اقدام به ثبت نام کنند.

ماده3-کاربران سایت می پذیرند که کلیه فعالیت آنها در اکسکریپتویی در چهارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران بوده و هیچ گونه فعالیتی خارج از این چهارچوب انجام ندهند.

ماده4 -احراز هویت برای استفاده از خدمات اکسکریپتویی ضروری بوده و کاربران موظفند اطالعات واقعی خود را برای استفاده از خدمات اکسکریپتویی بارگزاری نمایند. بدیهی است در صورت وجود هرگونه تخلف در احراز هویت، مسئولیت به عهده فرد متخلف بوده و اکسکریپتویی حق توقیف ارائه خدمات به کاربر متخلف و ارجاع موارد تخلف به مراجع ذی صالح را خواهد داشت.

ماده5 -اکسکریپتویی خود را ملزم به حفظ اطالعات شخصی کاربران خود می داند و بدین منظور برای حفظ حریم خصوصی کاربران تمامی اطالعات هویتی افراد را پس از بررسی در حافظه آفالین نگهداری می کند تا خطرات احتمالی افشا شدن اطالعات ازبین برود.

ماده6 -کاربران اکسکریپتویی می پذیرند که با دستور مقام قضایی اکسکریپتویی می تواند تمامی اطالعات هویتی و شخصی آنها را در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

ماده7 -کاربران اکسکریپتویی تعهد می دهند که از خدمات سایت اکسکریپتویی تنها برای خود استفاده نموده و مسئولیت استفاده از خدمات اکسکریپتویی برای فرد غیر که فرآیند احراز هویت را طی نکرده باشد به عهده کاربر خواهد بود. اطالعات بانکی اعالم شده به سایت اعم از شماره کارت،شبا و شماره حساب و همچنین آدرس کیف پول ها جهت برداشت رمزارز نیز می بایست متعلق به کاربر بوده و کاربران مجاز به دادن آدرس کیف پول متعلق به اشخاص دیگر نیستند.

ماده8 -کاربران اکسکریپتویی اذعان میدارند که از ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال مطلع بوده و با علم به این موضوع اقدام به سرمایهگذاری و تبادل مینمایند.

ماده9 -اکسکریپتویی به عنوان بازار آنالین تبادل ارزهای دیجیتال، هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوهی معامالت کاربران و سود و زیان حاصل از آن ندارد.

ماده10 -کاربران می بایست نسبت به شناسایی و اطمینان یافتن از آدرس کیف پول هایی که برای آنها ارز ارسال می کنند اطمینان حاصل نمایند، هرگونه مسئولیت ناشی از واریز ارز به کیف پول های ناشناس توسط کاربر به عهده وی می باشد.

ماده11 -هرگونه سهل انگاری کاربران در حفظ اطالعات امنیتی از جمله گذرواژه کاربر، به عهدهی شخص کارب ر بوده و اکسکریپتویی هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .اکیداً توصیه می شود از گذرواژه پیچیده و امن استفاده شود.

ماده12 -اکسکریپتویی این اطمینان را میدهد که داراییهای کاربران را نزد خود به امانت و به بهترین شکل و با باالترین استانداردهای امنیتی ممکن، حفظ نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل امنیتی، اکسکریپتویی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

ماده13 -درخواست برداشت ریال از حساب کاربری در سریعترین زمان ممکن پس از ثبت، بررسی خواهد شد. زمان واریز پول به حساب کاربران بر اساس محدودیتهای انتقال وجه بین بانکی، متفاوت خواهد بود.

ماده14 -کاربر میپذیرد که به جز در موارد مورد تعهد اکسکریپتویی که در این تعهدنامه ذکر شده، حق هیچ گونه داعیه، طلب و شکایت از سایت اکسکریپتویی، مدیران، کارمندان و افراد مرتبط با این سایت را نخواهد داشت.

ماده15 -اگر اکسکریپتویی تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق، وجوه یا رمزارزی را به حساب کاربر منظور یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی نماید، هر زمان مجاز و مختار است راساً و مستقالً و بدون انجام هیچ گونه تشریفات اداری و قضائی و دریافت اجازه کتبی از متعهد )صاحب حساب( در رفع اشتباه و برداشت از حسابهای وی اقدام نماید و تشخیص اکسکریپتویی نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و کاربر حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد اکسکریپتویی از هر جهت از خود ساقط می نماید.

ماده16 -در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در هر یک از معامالت، اکسکریپتویی حق دارد مستقالً آن معامله را ابطال و داراییهای هر یک از طرفین را به حساب خودشان عودت دهد. بدیهی است که در صورتی که اشکال از سمت اکسکریپتویی باشد، موظف خواهد بود که جبران خسارت نماید و در غیراین صورت کاربر حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در خصوص نحوه عملکرد اکسکریپتویی از هر جهت از خود ساقط مینماید.

ماده17 -در صورت هرگونه سوء استفاده از کد ریفرال اکسکریپتویی در فعالیتهای خالف قانون، تمامی مسئولیت آن به عهده کاربر بوده و اکسکریپتویی هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه سوء استفاده از سیستم معرفی خود به هر نحو ندارد. همچنین اکسکریپتویی حق باطل کردن کد معرف و بستن حساب در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده بدون نیاز به دستور قضایی را خواهد داشت.

ماده18 -هزینه خدمات و کارمزد تراکنشهای مالی انجام شده در صرافی اکسکریپتویی مطابق با توضیحات ارائه شده در صفحه کارمزد ها و هزینه خدمات میباشد.

ماده19 -به منظور پیروی از قوانین ضد پولشویی انجام فرآیند احراز هویت به نحوی که در سایت اکسکریپتویی توضیح داده شده ضروری می باشد.

ماده20-هرگونه تغییر در قوانین، شروط ارائه خدمات، کارمزدها و مقررات مشابه، از طریق سایت اکسکریپتویی به کاربران اطالعرسانی خواهد شد.

همانگونه که در صفحه کارمز ها توضیح داده شده کارمزد های صرافی اکسکریپتویی بشرح ذیل می باشد: معامالت کمتر از 1میلیون تومان 0.25 درصد معامالت بین 1 تا 5 میلیون تومان 0.2 درصد معامالت بین 5 تا 10 میلیون تومان 0.18 درصد معامالت بیشتر از 10 میلیون تومان 0.15 درصد.

مطابق ماده 4 قوانین صرافی ارزدیجیتال اکسکریپتویی احراز هویت با مدارک واقعی فرد برای همه کاربران الزامی می باشد. مدارک مورد نیاز برای احراز هویت: عکس سلفی با کارت ملی و دست نوشته متنی که برای درخواست احراز هویت است. شماره تلفن همراه آدرس پس از احراز هویت مدارک بانکی کاربر مورد بررسی قرار می گیرد. فرآیند احراز هویت 1 تا 2 روز کاری صورت می گیرد.

تمامی دارایی های کاربران اکسکریپتویی در کیف پول های سرد نگهداری می شوند و تمامی استاندارد های امنیتی برای حفاظت از دا رایی کاربران رعایت می شود و کاربران با خیال راحت می توانند به ترید ارز های دیجیتال بپردازند.

صرافی اکسکریپتویی برای خدمت رسانی به فعاالن بازار رمزارز ها به وجود آمده و برای راحتی کاربران شرایطی به وجود آورده ایم تا بتوانید با حداقل 50.000 هزارتومان ارز دیجیتال بخرید یا بفروشید. که این امکان تنها در اکسکریپتویی فراهم شده است.